Pozorování a monitoring

Faunistická pozorování z oblasti zasílejte prosím na stránku Východočeské pobočky ČSO

Orel křiklavý (Clanga pomarina)

Pozorován 1 ex. na rybníku Zrcadlo 10.8.2021.

Morčák bílý (Mergus albellus)

Na rybníku Zrcadlo byl 8.3.2014 pozorován pár morčáka bílého (Mergus albellus), byl pozorován tok a dokonce páření.

Rybák velkozobý (Hydroprogne caspia) na Nečaském rybníce

Dne 4.4.2012 byl pozorován 1 ex. rybáka velkozobého (Hydroprogne caspia) na nečaském rybníce (J.Kašpar). tento druh se v oblasti vyskytuje pravidelně vždy na jarním tahu.

Husice rezavá (Tadorna ferruginea) na Zrcadle

To, že se nejedná o Apríl, mohou potvrdit hned dva pozorovatelé (V.Šoltys, J.Kašpar). Na rybníku Nečas a posléze i na rybníku Zrcadlo byl 1.4.2012 pozorován 1 ex. samce zmíněného druhu. Výskyt husice rezavé v oblasti je poměrně pravidelný a jednotlivé exempláře, ale i páry, jsou opakovaně pozorovány téměř každý rok.

Obrovské hejno husí na Zrcadle

Od 10.3.2012 se na Zrcadle a jeho blízkém okolí vyskytuje obrovské hejno husí. Pozorovány byly jakhusa velká (Anser anser), tak především husa polní (Anser fabalis) a také husa běločelá (Anser albifrons). Tyto dva druhy tvoří podstatnou část z celkového počet, jenž dosahuje okolo 2 500 ex. Přes den se celé hejno zdržuje na rozsáhlých vodních plochách zatopeného pole u rybníku Nečas. Takové hejno hus doposud nebylo ještě v ptačí oblasti pozorováno.

Monitoring ptačích druhů v roce 2011

V roce 2011 proběhl v ptačí oblasti Rožďalovické rybníky pravidelný monitoring sledovaných ptačích druhů. Výsledky letošního monitoringu :

Moták pochop (Circus aeruginosus)

8 hnízdících párů, 3 nehnízdící, 24 vyvedených mláďat

Jeřáb popelavý (Grus grus)

2 hnízdící páry, 4 nehnízdící, 3 vyvedená mláďata

Bukač velký (Botaurus botaurus)

1 ozývající se samec

Bukáček malý (Ixobrychus minutus)

v roce 2011 nezjištěn (v srpnu 2011 1add. ex. kroužkován a 1juv. ex. pozorován na Zrcadle)

Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

16 (!!) volajících samců

Chřástal malý (Porzana parva)

1 volající samec

Zimování jeřába popelavého v zimě 2011/2012

Dne 30.ledna 2012 byli pozorováni 2 add. ex. jeřába popelavého (Grus grus) při přeletu mezi obcemi Bříství a Budčeves (J. Kašpar)

Volavka červená (Ardea purpurea)

Jeden juv. ex. pozorován na rybníku Zrcadlo z několika metrů při přeletu nad rákosinami 23.6.2011 (V.Šoltys).

Husice liščí (Tadorna tadorna)

Jeden add. exemplář pozorován na rybníku Zrcadlo 23.6.2011 (V.Šoltys).

Strnad zahradní (Emberiza hortulana)

Zpívající samec pozorován u Nečaského rybníku dne 22.5.2011 p. Kašparem. Jedná se o první pozorování tohoto druhu v ptačí oblasti.

Monitoring husy velké

Husa velká (Anser anser) patří k ptačím druhům, které doznaly v posledních letech znatelného rozšíření co do poštu hnízdících párů v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. Ještě na počátku 90. let minulého století hnízdil tento ptačí druh ojediněle a vzácně. Jistě i díky několika záchranným reintrodukčním projektům, které ve spolupráci se ZOO Chomutov probíhaly především na Českolipsku doznala populace husy velké v rámci celé republiky markantního vzestupu. Nejinak je tomu i na zdejších rybnících. V roce 2010 v rámci celorepublikového projektu byl poprvé proveden monitoring hnízdících hus i v naší ptačí oblasti. Výsledky jsou velmi zajímavé a potěšující. Podmínky, které jsou zde vytvářeny pro oba kritériové ptačí druhy (jeřába popelavého a motáka pochopa) evidentně svědčí i husám velkým. Celkem bylo v oblasti zjištěno 13 hnízdících párů, jeř vyvedly 54 mláďat a jeden pár nehnídící.

Výsledky monitoringu 2010 v tabulce zde

Exotická pozorování na Rožďalovicku

Alexandr malý
Původem asijský druh postupně od 60. let min. stol. postupně kolonizuje nejen nové tropické a subtropické oblasti Afriky a Ameriky, ale také většinu evropských zemí. Na Zrcadle pozorováni 2 ex. v r. 2001 (L.Jasso). Jeden dospělý samec se zdržoval od května do července v Jičíně u rybníka Kníže (V.Šoltys).

Ara ararauna
V okolí Kopidlna se od května do srpna 2009 objevoval postrach místních zahrádek a sadů. Dospělý ex. tohoto papouška má neuvěřitelnou spotřebu ovoce a zůstávaly po něm už jen sklizené ovocné stromy a keře. Nejvíc mu chutnaly třešně a hrušky (Z.Smolík)

Vlaštovka obecná

Navzdory tuhé zimě se letos vlaštovky objevili v oblasti velmi časně. Již 31.3.2010 byly 2 ex. pozorováni na Holském rybníce.

Zimování strnada rákosního (Emberiza schoenoclus)

16.1.2010 byli pozorováni 2 ex. samce zmíněného druhu v rákosinách rybníka Zrcadlo. Zimování tohoto druhu v našich zeměpisných podmínkách není žádnou vzácností. Z místní ptačí oblasti však doposud nebylo zimování zaznamenáno. Navíc v podmíkách vskutku zimních – 30 cm sněhu a mínus 5 st. C.

Jespák malý (Calidris minutus)

3.10.2009 na Holském rybníce pozorován jespák malý (Calidris minutus) ve společnosti vodoušů bahenních a vodoušů kropenatých, kulíka říčního a konipasů bílých

Monitoring motáka pochopa a jeřába popelavého

Monitoring motáka pochopa a jeřába popelavého 2009

Monitoring motáka pochopa a jeřába popelavého 2010