Úvod

Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 606 ze dne 27.října 2004. Ve stávajících hranicích má celkovou rozlohu 6115 ha. Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena pro dva ptačí druhy, a to pro motáka pochopa a jeřába popelavého. Stavy a početnost populací obou uvedených druhů zabezpečují ochranu ptačího území legislativně, jak se již stalo v roce 2004. Optimální podmínky pro oba ptačí druhy by měla ptačí oblast zachovat, případně rozšiřovat v průběhu let za společného úsilí státních orgánů, veřejnosti laické i odborné, místních úřadů i společností hospodařící ve zdejší krajině.

Novinky

 • Vítání ptačího zpěvu 2019
  Letošní ročník tradiční jarní akce Vítání ptačího zpěvu se bude konat v sobotu 4.5.2019. Sraz jako obvykle na hrázi rybníku Zrcadlo v 7,00 hod. Procházka okolo […]
 • Kroužkovací akce na rybníku Zrcadlo 2020
  Zatímco rákosiny rybníku Zrcadlo se zdají být rok co rok svěží a obrozené, pro účastníky akce to úplně neplatí. Vzhledem ke zdravotním potížím některých kmenových kroužkovatelů […]
 • Kroužkovací akce na rybníku Zrcadlo 2019
  Tak jsme letos oslavili výročí. Už 20 let se každoročně v druhé polovině prázdnin schází na rybníku Zrcadlo parta kroužkovatelů a celý týden odchytávají a kroužkují populace […]
 • Vítání ptačího zpěvu 2019
  Letošní první květnovou sobotu proběhlo na rybníku Zrcadlo v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky tradiční Vítání ptačího zpěvu. Před nepříliš přívětivé počasí se sešlo 43 účastníků, z […]