Úvod

Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 606 ze dne 27.října 2004. Ve stávajících hranicích má celkovou rozlohu 6115 ha. Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena pro dva ptačí druhy, a to pro motáka pochopa a jeřába popelavého. Stavy a početnost populací obou uvedených druhů zabezpečují ochranu ptačího území legislativně, jak se již stalo v roce 2004. Optimální podmínky pro oba ptačí druhy by měla ptačí oblast zachovat, případně rozšiřovat v průběhu let za společného úsilí státních orgánů, veřejnosti laické i odborné, místních úřadů i společností hospodařící ve zdejší krajině.

Novinky

  • Výlov rybníku Zrcadlo 2023
    Každoroční, dnes už společensky významná, událost, výlov největšího rybníka v okrese Jičín, je velmi významnou událostí i pro naše ptačí sousedy v Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky. […]
  • Stavba suchého poldru u obce Mlýnec
    Státní podnik Povodí Labe začal stavět suchý poldr Mlýnec na řece Mrlině u Kopidlna na Jičínsku. Poldr má být významným prvkem protipovodňové ochrany pro obce ležící […]