C.E.S.

C.E.S. (Constant Effort Sites)

Rybník Zrcadlo jako největší vodní plocha v celé Ptačí oblasti Rožďalovické rybníky je nejen významným tahovým stanovištěm, ale je také hnízdní lokalitou mnoha zajímavých ptačích druhů, jako např. slavík modráček, sýkořice vousatá, rákosník velký, cvrčilka slavíková. V rákosinách severovýchodního břehu byl v r. 2005 zahájen první ročník odchytové akce známý pod označením C.E.S. (Constant Effort Sites). Princip této metody spočívá v dlouhodobém odchytu a kroužkování ptáků na téže lokalitě a za konstantních podmínek. Cílem projektu CES je zjišťování změn ve velikosti hnízdních populací (populačních trendů) běžnějších druhů ptáků, především pěvců. Současně lze sledovat i změny v reprodukční úspěšnosti populací (hnízdní úspěšnost) a roční mortalitu dospělých a mladých ptáků. Projekt CES je považován za jednu z metod monitoringu, která může být využita i při ochraně ptáků a jejich stanovišť. Od dubna do července probíhá na lokalitě 10-12 jednodenních kontrolních odchytů s minimálním časovým odstupem 7(10) dní. Minimální trvání celé akce je 5 let. Samozřejmě čím delší je časový úsek, tím cennější informace lze touto metodou získat.
Na odchytové akci se podíleli kroužkovatelé Jan Bartoníček, Zbyněk Smolík, Miroslav Jelínek, Vladimír Šoltys a Zdeněk Valeš. Výsledky odchytové akce C.E.S. jsou uvedeny v tabulce.

Seznam odchycených ptáků za rok 2004 – 08.

Po pěti letech byla akce C.E.S na rybníce ukončena. Tato lokalita pro svoji rozlehlost byla shledána jako nevhodná pro tuto metodu výzkumu ptačích rákosinových populací.