Rybník Zrcadlo se rozkládá v jihozápadní části okresu Jičín jihozápadně od města Kopidlno. Situován je v otevřené rovinaté krajině na jižním úpatí Jičínské pahorkatiny, jež se v tomto místě rozprostírá do Polabské nížiny. Zeměpisně je rybník situován na 50 st. 18 vt. N a 15 st. 13 vt. E. Nadmořská výška činí 250 m.n.m., rozloha 70 ha a touto rozlohou je největší vodní plochou oblasti. Rybník leží v povodí řeky Mrliny, nenachází se však na jejím přímém toku ani na toku jiného vodního zdroje. Jako jediný rybník v této oblasti nesousedí bezprostředně se souvislým lesním porostem. V jeho východní části se nacházejí rozsáhlé litorální i terestrické porosty rákosin, jež ohraničují v užším pruhu i jižní a severní břeh rybníka.

Jedním z motivů organizátorů odchytové akce bylo přispět celkově k výzkumu ornitofauny celé oblasti a na základě těchto výzkumů napomoci k zajištění alespoň minimálního stupně ochrany tohoto cenného území. Celá akce byla autory iniciována především z důvodu získání potřebných informací pro uskutečnění zmíněného cíle. Současně s odchytovou akcí probíhá důkladné monitorování avifauny rybníku Zrcadlo a přilehlých vodních ploch v průběhu celého roku. Od roku 2004 zde probíhá i odchytová akce v rámci programu CES. Zamýšleného cíle nebylo dosud uspokojivě dosaženo i přesto, že od roku 2004 byla v této oblasti vyhlášena Ptačí oblast Rožďalovické a Dymokurské rybníky.