Chřástal kropenatý (Porzana porzana)

Podobně jako ostatní příslušníci jeho rodu žije skrytě v rozsáhlých porostech rákosin. Na našem území dosti vzácný druh. Jeho hnízdění bylo doloženo až na přelomu tisíciletí, kdy na pravidelných odchytových akcích byla kroužkována tohoroční mláďata na rybníce Zrcadlo. I tak jsou jeho počty proměnlivé, silně závislé na výši vodní hladiny.

Tělo má robusnější než kos, svrchu hnědé, černobíle skvrnité, spodní strana světlejší, zobák nápadně žlutočervený. Krátký ocas a dlouhé nohy umožňují snadný pohyb i v těch nejhustších pobřežních porostech. Žije velmi skrytě a přítomnost na lokalitě spíše prozradí jeho hlas, pomalé rytmické pohvizdování. Koncem léta ho lze spatřit v rákosí na místech malých, mělkých vodních ploch, v průsecích zbylých např. po natažených odchytových sítích. I tento druh je každý rok monitorován.