Bukáček malý (Ixobrychus minutu)

Velký asi jako hrdlička. Sameček je na jaře velmi výrazně, překrásně vybarven. Zdobí ho peří černé, okrové, rezavé, žluté a bílé barvy. Zobák je též žlutý. Škoda, že ho, stejně jako jeho většího příbuzného bukače, lze jen vzácně spatřit, neboť žije podobně skrytým způsobem života. Rád šplhá po stoncích rákosu, na jejichž vrcholcích občas vysedává. Prozradí ho také charakteristický hlas, jímž se ozývá samec především na jaře, a to také s oblibou i v noci.

V oblasti se Bukáčci vyskytují především na rybníce Zrcadlo, kde se nezřídka ozývá i více (3-5) samců. I u tohoto druhu probíhá každoroční monitoring.