Úvod

Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 606 ze dne 27.října 2004. Ve stávajících hranicích má celkovou rozlohu 6115 ha. Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena pro dva ptačí druhy, a to pro motáka pochopa a jeřába popelavého. Stavy a početnost populací obou uvedených druhů zabezpečují ochranu ptačího území legislativně, jak se již stalo v roce 2004. Optimální podmínky pro oba ptačí druhy by měla ptačí oblast zachovat, případně rozšiřovat v průběhu let za společného úsilí státních orgánů, veřejnosti laické i odborné, místních úřadů i společností hospodařící ve zdejší krajině.

Novinky

  • Vítání ptačího zpěvu na Zrcadle 2018
    Letošnímu ročníku Vítání ptačího zpěvu na rybníce zrcadlo vyšlo snad úplně všechno. Počasí ideální, celkem okolo třiceti účastníků, z toho 10 dětí, pozorováno bylo 65 druhů […]
  • Návštěvník z Egypta
    V posledních letech se stále častěji setkáváme s důsledky klimatických změn, které způsobují zvyšování průměrných ročních teplot. V souvislosti s těmito změnami dochází u mnoha teplomilných, […]
  • Vítání ptačího zpěvu 2018
    Jako každý rok i letos proběhne na rybníku Zrcadlo tradiční akce ČSO pro veřejnost “Vítání ptačího zpěvu”. Sraz účastníků na hrázi rybníku Zrcadlo v obci Mlýnec […]