Úvod

Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena nařízením vlády č. 606 ze dne 27.října 2004. Ve stávajících hranicích má celkovou rozlohu 6115 ha. Ptačí oblast Rožďalovické rybníky byla vyhlášena pro dva ptačí druhy, a to pro motáka pochopa a jeřába popelavého. Stavy a početnost populací obou uvedených druhů zabezpečují ochranu ptačího území legislativně, jak se již stalo v roce 2004. Optimální podmínky pro oba ptačí druhy by měla ptačí oblast zachovat, případně rozšiřovat v průběhu let za společného úsilí státních orgánů, veřejnosti laické i odborné, místních úřadů i společností hospodařící ve zdejší krajině.

Novinky

  • Zachráněné hnízdo motáka lužního
    Moták lužní hnízdí na Rožďalovicku a Jičínsku několik let. Jeho hnízdo je však velmi obtížné nalézt. Nejde jen o snahu kroužkování mláďat na hnízdě, ale také […]
  • Odchytová akce na Zrcadle 2018
    Letošní tradiční odchytová akce na Zrcadle se uskutečnila v termínu 10.8. – 17.8.2018. Tohoroční dlouhodobě extrémně vysoké teploty poněkud komplikovaly organizaci odchytu. Nárazové sítě byly s ohledem […]
  • Vítání ptačího zpěvu na Zrcadle 2018
    Letošnímu ročníku Vítání ptačího zpěvu na rybníce zrcadlo vyšlo snad úplně všechno. Počasí ideální, celkem okolo třiceti účastníků, z toho 10 dětí, pozorováno bylo 65 druhů […]